ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਬਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਦਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡ ਸਟ ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਇਹਦਾ ਦੀਆ ਖ ਬ ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈ ਰਾ ਨੀ ਵਾਲਿਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡ ਸਟ ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁ ਣ ਵਿਆਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ ਬ ਰਾਂ ਝੂ ਠੀ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਲ ਮੀ ਡੀ ਆ ਉਤੇ ਵਾ ਇ ਰ ਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ ਬ ਰ ਬਾਰੇ ਦਸਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾ ਇ ਕ ਬੱਬੂ ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿ ਲ ਦੀ ਧ ੜ ਕ ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨਾਂ। ਬੱਬੂ ਮਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਓਹਨਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਹ ਅਕਸਰ ਜਾਣਾਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇਾਂ। ਕੋਈ ਵਦੀਆ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੀ ਰਹਿ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕੇ ਬੱਬੂ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਕਿਉੰਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇ ਬੱਬੂ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਓਹਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆ ਦੇਖੇਕ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡਿਉ ਵਾਇ ਰ ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ ਰਾਮ ਤੇ ਚਕਦਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀ ਡਿ ਉ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇਾਂ।

ਕਈ ਫੋਟੋਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਈਆ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਲ ਮੀ ਡੀ ਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡਿਉ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮੈਸਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਓਹਨਾ ਨੇ ਜ ਵਾ ਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਜਾ ਣਾ ਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੰ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।