ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ

ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱ ਧ ਨ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁ ਰਾ ਹਾ ਲ ਹੋ ਇ ਆ ਪਿ ਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰ ਤਿ ਮ ਸੰ ਸ ਕਾ ਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿ ਤ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ

ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖ ੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨ ਸ਼ਾ ਤ ਸ ਕ ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿ ਲੀ ਭੁ ਗ ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇ ਲ ਜ਼ਾ ਮ ਵੀ ਲ ਗਾ ਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬ ਲ ਦੇ ਸਿ ਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖ ੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨ ਸ਼ਿ ਆਂ ਤੋਂ ਬ ਚਾ ਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿ ਆ ਲ ਰੱ ਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ ਮ ਝਾ ਇ ਆ ਵੀ ਪਰ

ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹ ਟ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨ ਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀ ਕਾ ਲਾ ਇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱ ਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

ਇੱਥੇ ਸ਼ ਰੇ ਆ ਮ ਨ ਸ਼ਾ ਵਿ ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋ ਕ ਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਲ ਖੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਚਹੱਤਰ ਦਾ ਪ ਰ ਚਾ ਦ ਰ ਜ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸ਼ ਨੂੰ ਵਾ ਰ ਸਾਂ ਦੇ ਹ ਵਾ ਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ